• img

    Xây dựng trường chuẩn Quốc gia: Cần có sự đồng lòng, chung sức

    21/11/2015 09:53 AMChi tiết

    Ngành GD&ÐT đang nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia ở các cấp học nhằm nâng cao chất lượng dạy-học. Tuy nhiên, nếu không có được sự đồng lòng, chung sức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành liên quan và toàn xã hội thì mục tiêu sẽ vẫn cứ mãi xa xôi.