In trang: 


Thông báo gia hạn thời gian nộp phí tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo

Đăng ngày:1/11/2024 8:06:40 PM bởi admin

Thông báo gia hạn thời gian nộp phí tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023-2024

https://sgddt.binhdinh.gov.vn/vi/news/to-chuc-can-bo/thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-phi-tuyen-dung-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-don-vi-truc-thuoc-so-giao-duc-va-dao-tao-nam-hoc-2023-2024-657.html

Nguồn tin: Sở giáo dục


Bản quyền © 2015 Xã Nhơn Khánh - An Nhơn - Bình ĐịnhIn trang: