In trang: 


Đào tạo lớp trẻ, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng là học s

Đăng ngày:11/14/2016 2:41:29 AM bởi admin

Đào tạo lớp trẻ, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng là học sinh ́lớp 12.

Đào tạo lớp trẻ, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng là học sinh ́lớp 12.

Nguồn tin:


Bản quyền © 2015 Xã Nhơn Khánh - An Nhơn - Bình ĐịnhIn trang: